Thời tiết hôm nay

Nhiệt độ: 26 °C
Có dông rãi rác
Tầm nhìn: 6.44km
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Nam Tây Nam - tốc độ 6.44km/h
Dự báo thời tiết những ngày sắp tới
Thứ 4, 27-07
24 - 26°C
Có dông
Thứ 5, 28-07
24 - 29°C
Có dông
Thứ 6, 29-07
24 - 28°C
Có dông
Thứ 7, 30-07
24 - 28°C
Có dông
Chủ nhật, 31-07
24 - 29°C
Có dông
Thứ 2, 01-08
23 - 29°C
Có dông
Thứ 3, 02-08
25 - 27°C
Có dông
Thứ 4, 03-08
25 - 28°C
Có dông
Thứ 5, 04-08
25 - 28°C
Có dông
Thứ 6, 05-08
25 - 30°C
Có dông