Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(Cập nhật )
#Chuyển đổiMua vàoBán raChuyển khoản
1Từ EUR/VND24051.0024076.0024051.00
2Từ GBP/VND28343.3328368.3328343.33
3Từ USD/VND22829.0022839.0022829.00
4Từ AUD/VND17510.9317518.6017510.93
5Từ JPY/VND200.75201.75200.75
6Từ KRW/VND19.9519.9619.95
7Từ SGD/VND16055.3016105.3016055.30
8Từ THB/VND651.70651.98651.70