Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(Cập nhật )
#Chuyển đổiMua vàoBán raChuyển khoản
1Từ EUR/VND23990.0024015.0023990.00
2Từ GBP/VND28648.5828673.5828648.58
3Từ USD/VND22630.0022640.0022630.00
4Từ AUD/VND16999.4717006.9816999.47
5Từ JPY/VND199.21200.21199.21
6Từ KRW/VND19.4519.4619.45
7Từ SGD/VND15961.9016011.9015961.90
8Từ THB/VND635.14635.42635.14