Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(Cập nhật )
#Chuyển đổiMua vàoBán raChuyển khoản
1Từ EUR/VND24986.0025011.0024986.00
2Từ GBP/VND29178.8929203.8929178.89
3Từ USD/VND22305.0022315.0022305.00
4Từ AUD/VND16845.4016852.9616845.40
5Từ JPY/VND217.28218.28217.28
6Từ KRW/VND19.8119.8219.81
7Từ SGD/VND16376.4016426.4016376.40
8Từ THB/VND644.28644.57644.28