Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(Cập nhật )
#Chuyển đổiMua vàoBán raChuyển khoản
1Từ EUR/VND24688.0024713.0024688.00
2Từ GBP/VND29479.1729504.1729479.17
3Từ USD/VND22300.0022310.0022300.00
4Từ AUD/VND16714.1316721.6316714.13
5Từ JPY/VND212.24213.24212.24
6Từ KRW/VND19.8319.8419.83
7Từ SGD/VND16478.9016528.9016478.90
8Từ THB/VND639.15639.44639.15