Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(Cập nhật )
# Chuyển đổi Mua vào Bán ra Chuyển khoản
1 Từ EUR/VND 24767.00 24792.00 24767.00
2 Từ GBP/VND 29449.40 29474.40 29449.40
3 Từ USD/VND 22739.00 22749.00 22739.00
4 Từ AUD/VND 17050.84 17058.34 17050.84
5 Từ JPY/VND 203.62 204.62 203.62
6 Từ KRW/VND 20.01 20.02 20.01
7 Từ SGD/VND 16258.60 16308.60 16258.60
8 Từ THB/VND 657.77 658.06 657.77