Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(Cập nhật )
#Chuyển đổiMua vàoBán raChuyển khoản
1Từ EUR/VND24280.0024305.0024280.00
2Từ GBP/VND28261.0828286.0828261.08
3Từ USD/VND22549.0022559.0022549.00
4Từ AUD/VND17133.2017140.7917133.20
5Từ JPY/VND199.71200.71199.71
6Từ KRW/VND19.4119.4219.41
7Từ SGD/VND15904.3015954.3015904.30
8Từ THB/VND640.05640.34640.05