Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(Cập nhật )
#Chuyển đổiMua vàoBán raChuyển khoản
1Từ EUR/VND26732.0026757.0026732.00
2Từ GBP/VND29963.9529988.9529963.95
3Từ USD/VND22717.0022727.0022717.00
4Từ AUD/VND17834.0417841.8917834.04
5Từ JPY/VND201.99202.99201.99
6Từ KRW/VND20.1220.1220.12
7Từ SGD/VND16743.3016793.3016743.30
8Từ THB/VND686.94687.24686.94