Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(Cập nhật )
#Chuyển đổiMua vàoBán raChuyển khoản
1Từ EUR/VND26802.0026827.0026802.00
2Từ GBP/VND29141.8729166.8729141.87
3Từ USD/VND22728.0022738.0022728.00
4Từ AUD/VND17929.4817937.3717929.48
5Từ JPY/VND207.64208.64207.64
6Từ KRW/VND20.1320.1420.13
7Từ SGD/VND16674.2016724.2016674.20
8Từ THB/VND681.84682.14681.84